Doorbetaling niet wettelijk

Tot de (als regel) doorbetaalde algemeen erkende en christelijke feestdagen- vastgelegd in de Algemene termijnenwet - behoren: Koningsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag. Hoewel de algemeen erkende feestdagen wettelijk zijn vastgelegd, betekent dit niet dat de werknemer recht heeft op vrijaf op deze dagen.

Ook de doorbetaling op de vrije feestdagen is niet wettelijk geregeld. Wel wordt de doorbetaling van voornoemde feestdagen in veel CAO’s vermeld. Als er niets is geregeld, heeft een werknemer dus formeel geen recht op een betaalde vrije dag.

Parttimers

Als een vaste vrije dag van een parttimer op een feestdag valt, moet hij/zij hiervoor worden  gecompenseerd.


Erkende feestdagen 2018
Nieuwjaarsdag 1 januari (ma)
Pasen 1 en 2 april (zo en ma)
Hemelvaartsdag 10 mei (do)
Pinksteren 20 en 21 mei (zo en ma)
Kerstmis 25 en 26 dec (di en wo)Nationale feestdagen 2018d
Koningsdag 27 april (vr)
Bevrijdingsdag 5 mei (za)

Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag is geen verplichte vrije dag. Bij Koninklijk Besluit van 24 september 1990 is 5 mei uitgeroepen tot een nationale feestdag. Maar dat betekent niet, dat 5 mei automatisch een vrije dag is. De regering heeft bepaald dat werkgevers en werknemers hierover zelf een regeling moeten treffen. Per sector gelden andere regelingen*. De CAO of arbeidsovereenkomst regelt of 5 mei een betaalde vrije dag is. Als er in de CAO geen afspraken zijn gemaakt, of als de bedrijfstak geen CAO heeft, beslist de werkgever of men een vrije dag heeft. In veel CAO's is vastgelegd dat werknemers alleen vrij zijn wanneer het een lustrumjaar is, zoals 2010, 2015 en 2020.Schoolvakanties

De data voor de zomervakanties zijn in een Ministeriële regeling vastgesteld. De data van de andere vakanties zijn adviesdata. Dit betekent dat scholen deze data niet hoeven op te volgen. Het kan dus voorkomen dat scholen ervoor kiezen om de vakantie te verplaatsen.School vakanties Periode Regio
Voorjaar 24 feb t/m 25 feb Zuid
Voorjaar 17 feb t/m 25 feb Noord/midden
Mei 28 apr t/m 6 mei Noord/midden/zuid
Zomer 21 jul t/m 2 sep Noord
Zomer 14 jul t/m 26 aug Midden
Zomer 7 jul t/m 19 aug Zuid
Herfst 20 okt t/m 28 okt Noord/midden
Herfst 13 okt t/m 21 okt Zuid
Kerst 22 dec t/m 6 jan Noord/midden/zuid