Verlofreglement

Hiernaast een overzicht met daarin de meest voorkomende verlofregelingen (verkort) opgenomen. Let op! In een CAO kunnen hierover nadere of aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

Zorg dat er binnen de onderneming tenminste een verlofreglement is. Hierin opgenomen de wettelijke verlof regelingen en eventuele verdere afspraken zoals die binnen de onderneming gelden. Veel is in de wet vastgelegd maar u kunt hierdoor bepaalde elementen rondom verlof nader vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan afspraken t.a.v. de jaarlijkse vakantie, manier van aanvragen en dergelijke. Uiteraard verzorgen wij dit ook graag voor u .

Soort verlof Betaald/onbetaald Duur Bijzonderheden/voorbeeld
Adoptieverlof Betaald max. 4 weken Betaling 82% van het max. bruto dagloon. Mag gespreid worden opgenomen
Buitengewoon verlof Betaald Vaak 1 of 2 dagen Huwelijk, begrafenis, examen
Calimiteitenverlof Betaald 1 dag Vaak opgenomen in buitengewoon verlof
Scholingsverlof Als regel betaald Bijv. voor het volgen van een cursus
Feestdagen Betaald

Klik voor meer info

Kraamverlof Betaald/niet betaald 5 dagen Verlof voor de vader, 2 dagen betaald + 3 dagen onbetaald ouderschaps- verlof
Kortdurend zorgverlof Betaald, 70% van het loon tot max. dagloon Max. 10 dagen per jaar (op ft basis) Familie, vrienden, buren
Langdurig zorgverlof Onbetaald Max 6 weken (op ft basis), per opname max 18 dagen Werkgever kan verlof wijgeren bij zwaar wegende redenen
Seniorendagen Betaald Afhankelijk van leeftijd of dienstverband Alleen toegestaan bij objectieve rechtvaardiging, Wet Gelijke Behandeling Leeftijd bij de arbeid
Ouderschapsverlof Onbetaald 26x aantal gewerkte uren per week, gespreid over 12 maanden Voor ieder kind tot 8 jaar, recht na 1 jaar dienstverband
Vakantiedagen Betaald Minimaal 20 dagen per jaar, bij ft dienstverband (wettelijke dagen)

Bij Cao vaak extra (bovenwettelijk) dagen. Klik voor meer info

Zwangerschaps en bevallingsverlof Betaald Ten minste 16 weken

Klik voor meer info